Ekologické poradenství

Znáte požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ale potřebujete specialistu se znalostí a zejména zkušeností pro uplatnění jednotlivých požadavků ve firmě? Hrozí Vám sankce za neplnění požadavků po kontrole orgánem dozoru nebo správním orgánem v oblasti ochrany životního prostředí? Nabízíme širokou škálu poradenských služeb k naplnění environmentální legislativy. V oblastech, kde nedisponujeme vlastním specialistou, Vám doporučíme ověřeného partnera.

Služby AUROS PB zahrnují zejména:

  • podporu pro pracovníky klienta – poradenství a školení v rozsahu potřebném pro klienta
  • zpracování hlášení do systému ISPOP
  • zpracování havarijních plánů
  • zpracování provozních řádů
  • příprava evidencí a provozních záznamů
  • dílčí služby v oblastech ochrany ovzduší, vod, havarijní připravenosti, nakládání s odpady, obalů, nakládání s chemickými látkami a směsmi, hodnocení rizik ekologické újmy a dalších

Rádi pro Vás připravíme informace o možnostech podpory i formou nezávazné informativní schůzky, prosím kontaktujte nás.